Thành tích nhà trường

Thành tích nhà trường

Lượt xem:

THÀNH TÍCH TRƯỜNG TH LÊ LỢI Thời gian có thể phủ rêu lên tất cả nhưng ánh sao khuê ấy vẫn sẽ mãi soi rọi đến các thế hệ mai sau. Anh hùng Lê Lợi sẽ mãi là niềm tự hào của nước Việt Nam. Trường  PTCS Lê Lợi – huyện Cư Mgar   là trường công lập được thành lập vào tháng 9 năm 1992 (thuộc địa bàn TT... ...
Thành tích nhà trường

Thành tích nhà trường

Lượt xem:

THÀNH TÍCH TRƯỜNG TH LÊ LỢI Thời gian có thể phủ rêu lên tất cả nhưng ánh sao khuê ấy vẫn sẽ mãi soi rọi đến các thế hệ mai sau. Anh hùng Lê Lợi sẽ mãi là niềm tự hào của nước Việt Nam. Trường  PTCS Lê Lợi – huyện Cư Mgar   là trường công lập được thành lập vào tháng 9 năm 1992 (thuộc địa bàn TT... ...
Báo cáo

Báo cáo

Lượt xem:

B/CTư vấn tâm lý học đường.          PHÒNG GD&ĐT CƯ MGAR         Trường tiểu học Lê Lợi  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Số: 15/BC-THLL  Quảng Phú, ngày 14 tháng 04 năm 2018   BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA TỔ TƯ VẤN  TÂM LÝ TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018   Căn cứ hướng dẫn số... ...
Báo cáo

Báo cáo

Lượt xem:

PGD&ĐT HUYỆN CƯ M’GAR TRƯỜNG TH LÊ LỢI Số: 34/BC-PHT                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Phú, ngày 16... ...