Báo cáo KĐCLGD 2022 -2023 trường TH Lê Lợi

Báo cáo KĐCLGD 2022 -2023 trường TH Lê Lợi

Lượt xem:

UBND HUYỆN CƯ MGAR TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Số:      /BC-THLL Quảng Phú, ngày 17  tháng 4 năm 2023 BÁO CÁO Về việc rà soát các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia                                     mức độ 1 năm học 2023-2024 ( Theo Thông tư số 17/2018/TT – BGDĐT )     Căn cứ... ...
TRƯỜNG TH LÊ LỢI TỔ CHỨC CUỘC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022- 2023.

TRƯỜNG TH LÊ LỢI TỔ CHỨC CUỘC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022- 2023.

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 03/NXBGDVN-BTCTNTV-SGD ngày 23 tháng 8 năm 2022 về việc tổ chức sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet dành cho học sinh tiểu học năm học 2022 – 2023; Thực hiện Thông báo số 58/BTC-TNTV, ngày 22/12/2022 của Ban tổ chức cuộc thi sân chơi “Trạng nguyên Tiếng Việt” về việc Tổ chức Vòng sơkhảo “Trạng nguyên Tiếng Việt” năm học 2022 – 2023;... ...
Kế hoạch dạy học từ 15/9/2021

Kế hoạch dạy học từ 15/9/2021

Lượt xem:

...
Phương án dạy học trong điều kiện Covid 19

Phương án dạy học trong điều kiện Covid 19

Lượt xem:

...
Sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh – Trường Tiểu học Lê Lợi Thị trấn Quảng Phú. Năm học 2020- 2021

Sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh – Trường Tiểu học Lê Lợi Thị trấn Quảng Phú. Năm học 2020- 2021

Lượt xem:

Với mục đích góp phần phát triển kĩ năng Nghe – Nói Tiếng Anh và khả năng tư duy cho học sinh, tạo không khí học tập ngoại ngữ sôi nổi, thoải mái trong nhà trường, tạo điều kiện cho học sinh có môi trường để trao đổi, học hỏi, trau dồi kiến thức tiếng Anh, ứng dụng tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày, mạnh dạn, tự tin... ...
Câu lạc bộ Tiếng Anh – Một sân chơi thú vị dành cho học sinh trường Tiểu học Lê Lợi

Câu lạc bộ Tiếng Anh – Một sân chơi thú vị dành cho học sinh trường Tiểu học Lê Lợi

Lượt xem:

Câu lạc bộ Tiếng Anh là một hoạt động bổ ích, thiết thực, nhằm mang lại cho học sinh Tiểu học một môi trường học tập và vui chơi lành mạnh, hữu ích. Các em có cơ hội trao đổi vốn từ vựng, rèn luyện kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh với giáo viên, đặc biệt giúp học sinh thể hiện khả năng giao tiếp trước đám đông, làm... ...
Kế hoạch kiểm định chất lượng 2018- 2019

Kế hoạch kiểm định chất lượng 2018- 2019

Lượt xem:

...
Thư viện đề kiểm tra

Thư viện đề kiểm tra

Lượt xem:

Đề kiểm tra Học kỳ I- năm học 2017- 2018ĐÊ THI HOC KY I- NĂM 1718 ...