Báo cáo KĐCLGD 2022 -2023 trường TH Lê Lợi

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN CƯ MGAR

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số:      /BC-THLL Quảng Phú, ngày 17  tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc rà soát các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia                                     mức độ 1 năm học 2023-2024

( Theo Thông tư số 17/2018/TT – BGDĐT )

 

 

Căn cứ vào theo thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Thực hịện Kế hoạch số 87/KH-UBND, ngày 22 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Cư M’gar về Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (CQG) giai đoạn 2023-2025; Công văn số 16/PGDĐT, ngày 06/3/2023 của Phòng GDĐT về việc duy trì và nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia;

Trường Tiểu học Lê Lợi  báo cáo quá trình xây dựng, duy trì và kết quả tự kiểm tra, đánh giá trường  học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trường Tiểu học Lê Lợi được thành lập theo quyết định số 34/TC-CB  ngày 10 tháng 8 năm 1995 của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk. Đặt tại  số 57 Tổ dân phố 4- Thị Trấn Quảng Phú – Huyện CưMgar, với tổng diện tích 6920 m2.  Là nơi trung tâm tập trung đông dân cư đông đúc và cũng là đầu mối giao lưu kinh tế – văn hóa – xã hội của  Thị Trấn Quảng Phú – Huyện CưMgar

Năm học 2022-2023. Trường có 22 phòng kiên cố và bán kiên cố (trong đó 22 phòng học văn hóa, 01 phòng dạy Tin học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường cơ bản đáp ứng cho công tác dạy và học.

Trường Tiểu học Lê Lợi được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2017; đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 năm 2017.

Năm học 2022-2023, trường có 22 lớp học với 775 học sinh. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện, nhà trường đã tổ chức dạy học 4 lớp học 2 buổi/ngày và 18 lớp học trên 8 buổi/tuần (số học sinh học 2 buổi/ngày chỉ chức dạy  ở khối lớp 3); Học sinh từ lớp 1,2,4 lớp 5 học theo chương trình mô hình trường học mới theo chỉ đạo của ngành, đơn vị xây dựng và áp dụng thời khoá biểu linh hoạt, có sự đan xen giữa các môn học trong ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 1. Thuận lợi

Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND TT Quảng Phú; sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, sự đồng thuận ủng hộ của phụ huynh học sinh, chất lượng Giáo dục nhà trường từng bước nâng lên, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Nghị Quyết số 29 của Bộ Chính trị.

Được cấp trên đầu tư xây dựng, sửa chữa phòng học và đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học, có đầy đủ bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng chống lóa phục vụ tốt cho công tác dạy và học 2 buổi/ngày của đơn vị.

Chất lượng Giáo dục từng bước được nâng lên, học sinh hàng năm được công nhận hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 99% trở lên.

Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, có kinh nghiệm trong giảng dạy, tâm huyết với nghề. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn 34/37 tỷ lệ 91,9%.

 1. Khó khăn

Trường thiếu 06 vị trí việc làm (02 Phó hiệu trưởng, 04 giáo viên. Tỉ lệ 1,27 giáo viên/lớp

Trường chưa tổ chức dạy 100% lớp  học 2 buổi /ngày

Còn thiếu phòng học văn hóa như:  1 phòng dạy Tiếng anh; 1 phòng Âm nhạc; 1 phòng Mỹ thuật;  4 phòng hành chính quản trị

 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, sau nhiều năm phấn đấu thực hiện và duy trì các tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. Trường tiểu học Lê Lợi báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 như sau:

 1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường

Cơ cấu tổ chức bộ máy tương đối đảm bảo theo đúng quy định đối với trường hạng I. Trường có đủ các hội đồng: Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng tư vấn…Các hội đồng hoạt và thực hiện theo điều lệ trường tiểu học.

Đánh giá tiêu chuẩn 1:  Đạt

 1. II. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
 2. CBQL: Thiếu 2 phó hiệu trưởng.  (Trường hạng I)
 3. Giáo viên: Thiếu 9 giáo viên

Đánh giá tiêu chuẩn 2:  Không đạt

III. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

 1. 1. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lí, dạy và học

Thiếu phòng chức năng; 01 phòng Đội TNTPHCM; 01 Kế toán ; 01 văn thư

Thiếu phòng 1 Âm nhạc ; 01 Mỹ thuật;  01 phòng Tiếng anh

 1. Khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác

Nhà trường có 01 nhà để xe cho học nhưng diện tích hẹp, đã xuống cấp

Đánh giá tiêu chuẩn 3: Không đạt

 1. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
 2. Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Ban đại diện CMHS thực hiện hoạt động theo thông tư số 55/2011/TT-BGD-ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT. Ban đại diện CMHS xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phối hợp với trường tổ chức và tập hợp các PHHS để trao đổi vấn đề như: tuyên truyền phụ huynh nắm rõ chủ đề năm học “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, tuyên truyền vận động PHHS phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chăm lo giáo dục học sinh, công tác xã hội hóa giáo dục xây dựng trường lớp. Thực hiện họp định kỳ 3 lần/năm, các cuộc họp đều có trên 90% phụ huynh tham gia và phụ huynh nhất trí cao với kế hoạch hoạt trong năm học.

 1. Công tác tham mưu của nhà trường với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương

Nhà trường luôn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các đoàn thể về xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, các biện pháp huy động học sinh, nâng cao chất lượng dạy học để phát triển nhà trường và các kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh và các nội dung tuyên truyền về xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường và ở địa phương. Thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của nhà trường hàng tháng, cuối năm học về Đảng ủy và chính quyền địa phương.

Đánh giá tiêu chuẩn 4: Đạt

 1. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

Nhà trường có xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch GD hằng năm phù hợp với đặc điểm riêng của nhà trường. Có giải pháp tổ thực hiện chủ đề của năm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Kết quả học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98 đến 99% sinh được khen thưởng 65%.  Học sinh HTCTTH đạt tỷ lệ 100%.

Đánh giá tiêu chuẩn 5: Đạt

III. MỘT SỐ MỤC TIÊU ĐỂ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Tích cực tham mưu với UBND huyện, Phòng Giáo dục  và Đào tạo về phát triển đội ngũ giáo viên để đảm bảo tỉ lệ giáo viên dạy 2 buổi/ngày để nâng cao chất lượng giáo dục và  giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 1

Tiếp tục tham mưu với UBND huyện, Phòng Giáo dục  và Đào tạo có kế hoạch xây các hành chính,phòng chức năng, phòng học như: Phòng Âm nhạc ; Phòng Mỹ thuật;  Phòng Tiếng anh

Cải tạo nhà để xe cho học sinh;  làm nhà ăn bán trú cho học sinh, Mua sắm thêm  trang thiết bị đáp ứng cho nhu cầu dạy và học

Chú trọng công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ, tạo điều kiện tư vấn, chia sẻ, giúp đỡ giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học.

Duy trì và thực hiện tốt các hoạt động phòng trào hướng tới xây dựng “trường học Hạnh phúc”

 1. KẾT LUẬN

Đối chiếu với Thông tư 17/BGD&ĐT Ban hành ngày 22/08/2018, cũng như thực tế của đơn vị  trường tiểu học Lê Lợi mới đạt 3/5 tiêu chuẩn trường đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. Còn 2 tiêu chuẩn chưa đạt

Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá Trường Tiểu học Lê Lợi  theo Thông tư số 17/2018/TT-BGD&ĐT. Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định, đầu tư xây dựng,  để trường đảm bảo trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm học  2023 -2024 theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                                    

– UBND huyện;

– Phòng GD&ĐT;

– UBND TT  Quảng Phú;

– Lưu:VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 Lê Xuân Luyện